Một số lỗi thường gặp của các máy nén khí 

SỰ CỐ

NGUYÊN NHÂN

CÁCH KHẮC PHỤC

Khởi động bị lỗi (điốt phát quang thường bật sáng)

1. Cầu chì bị cháy

2. Pha sai hoặc thiếu pha

3. Dây cáp nối lỏng hoặc chỗ tiếp xúc nhỏ

4. Hiệu điện thế cung cấp quá thấy

5. Môtơ không hoạt động

6. Cơ cấu chính không hoạt động

1.2.3.4.5 Xem đường điện để bảo dưỡng hoặc thay thế

6. Quay cơ cấu chính bằng tay, nếu nó không quay, liên lạc với công ty hoặc người bán hàng.

Áp suất cung cấp thấp hơn áp suất khí ra

1.Mức tiêu hao của người dùng lớn hơn lượng khí cấp vào

2. Lọc khí bị tắc

3. Van nạp khí không thể mở hết

4. Đường áp suất sai chức năng hoặc thông số đặt quá cao

5. Van áp suất nhỏ nhất không có tác dụng

6. Thiết bị tách dầu khí bị tắc

1. a,Giảm bớt sự tiêu hao khí

  b,Kiểm tra xem khí có bị rò rỉ trên đường ống

2. Làm sạch hoặc thay thế lọc khí

3. Kiểm tra hoạt động của van nạp khí

4. Sửa chữa hoặc thay thế đường áp suất nếu không nên đặt lại

5. Kiểm tra hoặc sửa chữa van áp suất nhỏ nhất

6. Kiểm tra và thay thế thiết bị tách dầu khí

Áp suất khí nạp cao hơn thông số đặt áp suất không tải

1.Áp suất đường vận chuyển hoạt động sai chức năng hoặc thông số đặt quá cao

2. Phần không tải không có tác dụng

3. Khí bị rò rỉ trên đường ống

1.Sửa chữa hoặc thay thế đường áp suất, nếu không nên khởi động và đặt lại thông số

2. Kiểm tra phần không tải hoạt động bình thường

3. Kiểm tra và làm sạch đường ống bị rò rỉ

Hệ thống áp suất quá cao (cao hơn áp suất trong bình )

1.Áp suất đường vận chuyển hoạt động sai chức năng hoặc thông số đặt quá cao

2. Phần không tải không có tác dụng

3. Khí bị rò rỉ trên đường ống.

4. Vòng đệm qúa cũ và bị hỏng

5. Bị rò rỉ trong hệ thống ống dầu

6. Chất lượng dầu kém nhiều bọt

1.Kiểm tra xem phần không tải có hoạt động bình thường

2. Kiểm tra đường ống áp suất

3. Kiểm tra xem đường ống điều khiển có bị rò rỉ

4. Thay thế thiết bị tách dầu – khí

5.Kiểm tra /sửa chữa van áp suất nhỏ nhất

Nhiệt độ khí ra cao

1. Dầu bôi trơn thiếu

2. Nhiệt độ xung quanh quá cao

3. Máy làm mát bên sườn bị tắc

4. Lọc dầu bị tắc

5. Van điều khiển nhiệt độ không

hoạt động

6. Loại dầu bôi trơn không đúng

7. Quạt làm mát không có tác dụng

8. Cảm biến nhiệt độ hỏng

1. Kiểm tra mức dầu trong bình chứa dầu khí

2. Cải thiện hệ thống thông gió và giảm nhiệt độ phòng

3. Làm sạch sườn máy làm mát

4. Thay thế lọc dầu

5. Kiểm tra dầu có được làm mát khi đi qua máy làm mát, nếu không sửa chữa hoặc thay thế van điều khiển nhiệt độ

6. Kiểm tra loại dầu và thay dầu 

7. Sửa chữa hoặc thay thế quạt làm mát và động cơ điện

8. Thay thế cảm biến nhiệt độ.

Nhiệt độ khí ra thấp hơn thông số bình thường

1. Nhiệt độ xung quanh quá thấp

2. Van điều khiển nhiệt độ không làm việc

3. Nhiệt kế không đúng

1. Giảm thích hợp độ nóng xung quanh máy làm mát

2. Sửa chữa hoặc thay thế van điều khiển nhiệt độ

3.Kiểm tra và thay thế đồng hồ đo hoặc cảm biến nhiệt độ

Lượng dầu vào khí nén có nhiệt độ quá cao, chu trình vận chuyển dầu ngắn

1. Dầu thừa, mức dầu trong bình chứa quá cao

2. Dầu trở lại đường lọc hoặc đường điều khiển chạy bên dưới bị tắc

3. Vòng đệm của thiết bị tách d ầu bị hỏng

4. Vòng đệm qúa cũ và bị hỏng

5. Bị rò rỉ trong hệ thống ống dầu

6. Chất lượng dầu kém nhiều bọt

1. Kiểm tra mức dầu, lấy ra phần dầu thừa.

2. Làm sạch các yếu tố và đường dầu điều khiển, thay thế nếu cần thiết

3.Kiểm tra thiết bị tách dầu – khí và thay thế no nếu bị hỏng    

4. Thay vòng đệm

5. Kiểm tra đường ống và làm sạch điểm bị rò rỉ

6. Thay thế dầu mới đúng yêu cầu

Dầu ra từ lọc khí phía trên và đóng lại

1. không tải hoặc tải ngắn trong

một thời gian

2. Van áp suất nhỏ nhất bị rò rỉ

3. Công tắc khí không đầy đủ

1.a, Sửa chữa van điều khiển lấy vào

  b, Kiểm tra thời gian đóng vào chậm của rơle và các đường điện khác

2.Sửa chữa van áp suất nhỏ nhất và thay thế nó nếu cần thiết

3. Kiểm tra van ngắt điện khí

Thường xuyên xảy ra sự tắt bật giữa tải và không tải

1. Đường ống bị rò rỉ

2. Thông số áp suất đặt quá nhỏ

3. Khí tiêu hao không cân bằng

1. Kiểm tra chỗ có thể bị rò rỉ

2. Đặt lại thông số mới

3.Tăng khả năng chứa cuả thùng và

thêm van áp suất nếu cần